TERE TULEMAST

Leiame, et õppimine on pikaaegne protsess, kus erinevate metoodikate vahelduv kasutamine ning  õppevahendite rikkus toetavad last teadmiste omandamisel.

Õppetegevustes kasutame alushariduse õppekava nõuetega kooskõlas arendavaid kirjaharjutuste töölehti. Soosime erinevaid liikumis- ja rollimänge, mis on seotud õppeainete teemadega. Õppetegevustes võimaldame näitlikustavaid  õppevahendeid, mis kutsuvad lapses esile omaalgatuse ja soovi ise teha. Interaktiivsete õppematerjalide kasutamine loob mängulisust ja põnevust, läbi mille saab laps luua seoseid, omandada uusi oskusi ja kogemusi. Lapse loomingulisuse arendamisele aitavad kaasa õpingu käigus tema enda loodud omanäolised töövihikud.

Mina Tean eelkool on lapsesõbralik ja loominguline keskkond, kus teadmiste omandamine ja maailma avastamine toimub märkamatult läbi mängu. Ainevaldkonnad: keel ja kõne, matemaatika, loodus, kunst, muusika ja liikumine on lõimitud põnevaks ühtseks tervikuks, et kooli lõpus saab laps hüüda enesekindlalt: “MINA TEAN!”

Võimaldada ja toetada lapse igakülgset arengut. Väärtustame iga lapse erilisust ja kohandame õppekasvatustegevused lähtuvalt lapse mängulisest huvist. Oskuste ja teadmiste arendamisel hindame kõrgelt lapse isetegevust. Läbi praktiliste tegevuste toetame lapse loogilise mõtlemise arengut, et valmistada last ette koolis iseseisvalt hakkama saama.

UUDISED

Preschool Tallinn, Children’s Daycare, Playing based school, Nursery school, eesti keele eelkool
KEEL